kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję!

Każdy potrzebuje domu. W tym celu często decyduje się na kredyt hipoteczny. Zazwyczaj jeśli nie miał wcześniej styczności z bankowością, to nie zna podstawowych pojęć, które wiążą się z tą tematyką. Czy można podjąć słuszną decyzję, nie rozumiejąc, o czym mowa?

NIE!

Z tego powodu powstał ten artykuł. Postaram się w przystępny sposób wyjaśnić najważniejsze pojęcia, które musisz rozumieć jeśli nie chcesz żałować swojej decyzji kredytowej.

  1. Całkowity koszt kredytu – odsetki, prowizja i inne opłaty, które ponosi kredytobiorca
  2. Odsetki – dodatkowy koszt, forma odszkodowania za zwłokę w spłacie
  3. Prowizja – forma wynagrodzenia podmiotu z tytułu dokonanej czynności prawnej
  4. Raty kredytu – to cyklicznie spłacana kwota, w jej skład wchodzą odsetki za okres pomiędzy terminami płatności oraz część kapitału kredytu

a) Raty annuitetowe – najpopularniejsze, uśrednione, łączna wysokość takiej raty jest stała

b) Raty malejące – wysokość kapitału spłacanego co miesiąc jest stała, natomiast maleją raty odsetkowe, co w sumie daje coraz mniejsze raty

Karencja spłaty kapitału – okres, w którym kredytobiorca spłaca same odsetki od wypłaconej kwoty kredytu

Wkład własny – kwota, którą wniesiesz do spłaty (inwestowanie własnych środków zwiększa wiarygodność finansową w oczach banku)

Marża – części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank (potocznie zarobek banku z tyt. Udzielonego Tobie kredytu) zależna od wysokości wkładu własnego, kwoty kredytu, okresu spłaty, wysokości Twoich dochodów itd.

Oprocentowanie – cena, jaką płacisz bankowi za pożyczenie środków finansowych (naliczane jest od momentu uruchomienia kredytu do jego całkowitej spłaty – od bieżącego salda kredytu)

Koszt kredytu – koszt jaki ponosi kredytobiorca, tj. odsetki, prowizja, marża, opłaty dodatkowe i podatki (bez opłat notarialnych)

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) referencyjna wysokość oprocentowania. Jest składnikiem oprocentowania kredytu wyznacza wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym

Wysokość oprocentowania – WIBOR+MARŻA zgodnie z definicją nadaną tym pojęciom w punktach 7 i 11 powyżej.

Ryzyko kursowe –  zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kapitału w złotówkach, wzrost kursu spowoduje wzrost kwoty kapitału pozostającego do spłaty, oczywiście nie dotyczy kredytu w złotówkach

Transza – część kredytu, wypłata kredytu w transzach dotyczy najczęściej kredytów udzielanych na  nieruchomości z rynku pierwotnego (do wypłaty wszystkich transz najczęściej obowiązuje okres karencji) lub podczas finansowania budowy

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką – łączący kilka zaciągniętych kredytów w jeden. Ułatwia to spłatę zobowiązań

Dokumentacja kredytowa

Pamiętaj, że zanim bank udzieli Ci kredytu na inwestycje mieszkaniowe, musi potwierdzić Twoją wiarygodność. W tym celu potrzebuje informacji, czy posiadasz źródło dochodów pozwalające na spłatę kredytu. Poza tym ustali, czy wniosłeś lub jesteś w stanie wnieść minimalny wkład własny. Przede wszystkim sprawdzi, czy dana inwestycja/transakcja ma miejsce, a także czy, jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Banki zachęcając Klientów do skorzystania z oferty kredytowej, posługują się określeniami: „najlepszy kredyt” lub „najkorzystniejszy”, „najtańszy” itp. Czy można im wierzyć?

Oczywiście można, ale po co?

Lepiej skorzystać z platformy Credit Space. Narzędzie umożliwi obiektywną weryfikację aktualnych ofert. Dzięki temu unikniesz marketingowego nagabywania i dokonasz najlepszego wyboru!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *